Həmasılılığın müalicəsi

Alkoqol və narkotik həmasılılığı problemi yalnız xəstə olan insana aid olan məsələ kimi baxmaq olmaz. Alkoqolizm və narkomaniya əlbəttə, ailə üzvlərinə, dostlarına, qohumlarına aidiyyatı var. Bərpa prosesi gündəlik həyatda asılılığı olanın əhatə edən insanların iştirakı ilə bağlıdır. Eyni vəziyyət alkoqol aludəçilərinə müalicə üçün tətbiq olunur. Yalnız bu cür həyata keçirildikdə, müalicənin nəticələri müvəffəq olacaqdır. Həmasılılığın müalicəsi reabilitasiya tədbirləri çərçivəsində mərkəzimiz xəstənin yaxınları və ya dostları alkoqol və ya narkotik asılılığından əziyyət çəkən xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş kompleks proqramın həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Bura daxildir

  • Həmasılılığ mövzüsünda seminarlar.

  • Həmasılılığ olanlar üçün qrup şəkilində dəstək təşkil olunması.

  • Psixoloqla peşəkar konsultasiya.

Niyə həmasılılığın müalicəsi reabilitasiyanın əsas şərti olur?

Alkoqoliklərin və narkomanların yaxınları problemi özləri həll etməyə çalışırlar. Bu cəhdlər bir qayda olaraq faydasızdır və müsbət nəticə vermir. Məsələn  ünsiyyət kimi və maddi qadağalar nə verə bilər? Belə tədbirlər yalnız vəziyyəti pisləşdirmək üçün işləyə bilər. Həddindən artıq valideyn və xüsusilə ana qayğı, münaqişənin hər iki tərəfinə mənfi təsir göstərə bilər. Valideynlər öz fədakarlığı ilə hər bir şeydə özlərini məhdudlaşdırırlar. Bu  istirahət normal həyatda  öz maraqlarına cəmləşmək qabiliyyətinə aiddir. Bunun qarşısını almaq üçün xəstənin yaxınları reabilitasiya mərkəzində xüsusi həmasılılığ müalicəsi almalıdır.

Mərkəzdə həmasılılığın müalicəsi 

Psixoaktiv maddələrin təsirində olan bir insanın psixikası deformasiyaya məruz qalır. Buna görə həyat tərzi və ətrafdakıların münasibəti dəyişir. İnsanlar daimi yalan, oğurluq, manipulyasiya, xəyanət, əxlaqsız əməllərə alışırlar. Narkotik aludəçilərin bu cür hərəkətləri həmasılılarda müəyyən bir imunitet yaradır. Xəstənin ətrafdakı insanlar yaxınları və ailə üzvləri bir növ psixoloji sərhədd qururlar. Sonradan bu reabilitasiya prossesinə mənfi təsir edə bilər. Əgər xəstə asılılığını başa düşdüyünə və vəziyyətin kökündən dəyişdirilməsinə qərar verərsə, onun yaxınları bərpa prossesinə mane ola bilərlər. Beləliklə, kimyəvi cəhətdən asılı şəxsin ailə üzvləri ilə mütəmadi olaraq mütəxəssislərin işi, xəstənin müalicəsi ilə bərabər, bərpa prosesinin zəruri şərtidir. Yalnız birgə tədbirlər müalicə və reabilitasiya müddəti müsbət nəticələr verəcəkdir. Bizim mərkəzdə həmasılılığ müalicəsinə xüsusi diqqət yetirilir.